Arbeidsgerelateerd

Arbeidsgerelateerde klachten


Het schiet weer eens in uw rug. Na een dag werken bent

u helemaal 'op', terwijl u voornamelijk 'alleen maar'

achter de computer heeft gezeten. Hoe vaak denkt u niet:

'Ach vervelend, maar het trekt wel weer weg'. 

Arbeidsrelevante klachten zijn klachten die het werk

negatief beïnvloeden, waardoor iemand zijn

werkzaamheden niet of maar gedeeltelijk kan uitvoeren.


Arbeidsrelevante klachten kunnen ontstaan door het werk, maar bijvoorbeeld ook als gevolg van sport of hobby’s. Daarnaast kan een (chronische) aandoening een rol spelen. Bekende voorbeelden van arbeidsrelevante klachten zijn lage rugklachten en RSI.


De oefentherapeut maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen in relatie tot uw klachten. Ook geeft de oefentherapeut u inzicht in de reactie van uw lichaam op pijn, (over)belasting en spanningen. Een oefentherapeut gaat samen met u op zoek naar de oorzaak van uw klachten. Bij arbeidsrelevante klachten zal de oefentherapeut ook heel specifiek samen met u kijken naar uw werksituatie. De oefentherapeut zal ook voorlichting en advies geven over de inrichting of aanpassing van uw werkplek en, indien nodig, het gebruik van hulpmiddelen.

De oefentherapeut kan u, na een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid, begeleiden en ondersteunen bij de terugkeer naar uw werkplek. Tijdens deze ondersteuning of behandelingsperiode helpt de oefentherapeut u om uw houding en bewegingsgewoontes, en tevens uw werkgewoontes, te verbeteren. Daardoor herstelt u de balans tussen belasting en belastbaarheid.


Herkenbaar?

Neem gerust contact op met een van onze therapeuten.

© 2016 SoCM. Alle rechten voorbehouden                                                                                                          Disclaimer